La formation d’éducation critique aux médias suivie le 1er et 2 mars 2021 a été très enrichissante. J’ai particulièrement appris de nouvelles choses lors du 1er jour de formation : sur les Fake News et les théoriques du complot. La présentation de l’outil Canva m’a permis de me rendre compte que les élèves pourront le prendre en main facilement.

Lola Cassoly

The critical media education training taken on March 1 and 2, 2021 was very rewarding. I especially learned new things on the 1st day of training: about Fake News and conspiracy theory. The presentation of the Canva tool made me realize that students will be able to learn it easily.

OTHER TESTIMONIES...

W zależności komu jest dedykowany – jeśli do osoby, która rozpoczyna swoją przygodę medialną ilość informacji jest wystarczający. Dodałabym jedynie […] Read more...

Wypowiedź na temat podręcznika (jego 1. wersji)

Rozwinęłabym treści dotyczące zagrożeń w internecie, uważam je tylko za pobieżnie zaznaczone, a są one bardzo istotne dla młodych ludzi. Read more...

Wypowiedź na temat podręcznika (jego 1. wersji)

Podręcznik nazwałabym bardzo podstawowym. Tematy są zaledwie liźnięte, myślę, że na początek to wystarczy ale z każdego tego tematu można […] Read more...

Wypowiedź na temat podręcznika (jego 1. wersji)