Dziękuję za możliwość udziału w projekcie, było to dla mnie cenne doświadczenie, które dało mi możliwość pracy z wspaniałymi młodymi ludźmi i innymi osobami, dla których podniesienie poziomu kompetencji medialnych jest sprawą ważną. Fałszywe informacje nie są niczym nowym, ale w dobie mediów społecznościowych, gdzie informacja rozprzestrzenia się w szybkim tempie, umiejętność jej weryfikacji i selekcji jest szczególnie istotna. Świetnie, że powstał podręcznik i inne materiały, które można wykorzystywać nawet po zakończeniu projektu, szczególnie przydane są strony z radami, które można samodzielnie wydrukować i rozpowszechniać jako materiał po warsztatach lub ulotka.

Małgorzata Trąmczyńska

OTHER TESTIMONIES...

W zależności komu jest dedykowany – jeśli do osoby, która rozpoczyna swoją przygodę medialną ilość informacji jest wystarczający. Dodałabym jedynie […] Read more...

Wypowiedź na temat podręcznika (jego 1. wersji)

Rozwinęłabym treści dotyczące zagrożeń w internecie, uważam je tylko za pobieżnie zaznaczone, a są one bardzo istotne dla młodych ludzi. Read more...

Wypowiedź na temat podręcznika (jego 1. wersji)

Podręcznik nazwałabym bardzo podstawowym. Tematy są zaledwie liźnięte, myślę, że na początek to wystarczy ale z każdego tego tematu można […] Read more...

Wypowiedź na temat podręcznika (jego 1. wersji)